Blogs

In gesprek met Moeder Aarde
Wanneer ik mij afstem op Moeder Aarde merk ik een krachtige, liefdevolle energie op.
Moeder Aarde laat duidelijk merken dat ze nu even alleen haar verhaal kwijt wil.
Lieve Marisca, fijn dat je de tijd neemt om naar mij te luisteren.
Ik wil je graag enkele dingen vertellen.
Nee, onderbreek mij voorlopig niet en luister zoals jij luisteren kunt
en tik het allemaal maar op. Ja ik wil graag dat je dit naar buiten brengt.
Dat je het samen met anderen uitdraagt.
De tekst voor jezelf gebruikt en anderen deze laat delen.
Ik ben moe, Marisca. Moe omdat de mensen zo weinig rekening met mij houden.
Het put mij uit. Ja, mensen maken zich terecht zorgen maar het is niet te laat
om het te keren. Wanneer een ieder elke morgen mij zou bedanken, dat ze weer een dag
op mij, hun spirituele moeder mogen verblijven, dan geeft mij dat al weer veel kracht.
En het werkt 2 kanten op.
Door dankbaarheid te uiten, worden ze zelf ook krachtiger.
Het soort kracht dat je zachter maakt, dat je liever voor jezelf en voor anderen bent.
Dat je meer waardering krijgt voor alles wat leeft en iedereen
die met jouw op planeet Aarde leeft.
We zijn hier niet om elkaar het leven zuur te maken, ook is het niet bedoeld dat enkelen
velen uitbuiten en mij uitputten.
Er is geen tekort! Ja type het maar met grote letters. ER IS GEEN TEKORT!
Er is echt genoeg voor iedereen. Ook is het mogelijk om met zovelen hier te leven.
Ik heb een dringend verzoek: dat een ieder zich af gaat vragen wat ben ik werkelijk nodig?
Is het nodig dat ik alles doe, zoals ik het doe? Klopt het wel wat anderen mij vertellen?
Wat zegt mijn eigen wijsheid daarover?
Lieve mensen, luister alsjeblieft naar jullie eigen wijsheid.
En als je haar niet begrijpt, stel dan vragen.
Je zult merken dat je eerst niet zulke concrete praktische antwoorden krijgt, dat is niet vreemd,
dat is om je te laten weten waar het echt om gaat. Ik weet dat jullie nog zo geprogrammeerd zijn
dat dat wordt weggezet als zweverig en niet goed bij je hoofd zijn.
Maar hoe vaak is het al voorgekomen dat je wel die eigen wijsheid hebt gevolgd en
dat het een heel mooi resultaat voor jou heeft gebracht? Ja, denk er maar eens over na.
Dat zijn al die momenten waarop het ineens allemaal lukte, de dagen dat je blij en tevreden dat deed wat je het allerliefste deed en de dagen dat je met het allerliefste doen in gedachten dat deed wat je ‘moest’ doen.
Lieve mensen ik ben jullie heel dankbaar dat je hier bent op Aarde en ik heb jullie de vrijheid gegeven om te handelen zoals jullie hebben gehandeld.
Maar weet dat ik voor mezelf opkom, want ik wil nog eeuwen mee om volgens jullie tijdsindeling te spreken.
Voor alsnog zal ik mij inhouden omdat ik veel mensen,
veel mooie initiatieven zie ontwikkelen om mij en zichzelf te eren.
En denk nu niet wat helpt het nu als ik dat doe?
Vertrouw er maar op dat het heel heel veel doet!
Onderzoek de natuurwetten, stel vragen aan je eigen wijsheid, verenig je met anderen die ook met een positieve instelling willen bijdragen aan een Aarde die ook voor jullie achter-achter-achterkleinkinderen nog een mooie speeltuin is.
Want dat ben ik op de eerste plaats: een speeltuin voor jong en oud.
Hier mogen jullie leren wat de kracht van Liefde voor wonderen kan verrichten.
Wonderen die voor iedereen mogelijk zijn als ze de verantwoordelijkheid van hun leven weer in eigen hand nemen.
Dat ze zien en voelen en weten: ik ben verantwoordelijk voor het leven in de vorm zoals ik het leid.

Wanneer je letterlijk en of figuurlijk in rijkdom of armoede leeft, dan heb je daar zelf voor gezorgd.
En wees niet bang om heel groots te denken, jullie hebben je al veel te lang klein gehouden.
Onthoudt echter: wanneer je ten koste van anderen en mij blijft handelen,
zonder je daarbij rekenschap te geven of dit bijdraagt aan een mooie, vredige, liefdevolle wereld,
dan zal zich dit ooit tegen je keren.
Ja ik ben hard in mijn woorden vandaag, maar het is nodig om mijn boodschap neer te zetten. Zoals ieder van jullie de keuze heeft om op elk moment te zeggen: nu is het genoeg, nu wil ik het anders. En dan de daad bij het woord voegt, zo ben ik bijna aan het punt om de wereld echt te laten schudden, maar omwille van de kleine minderheid die nu zo liefdevol en volhardend actie aan het nemen is, houd ik mij nog in.
Dit, lieve Marisca, wil ik dat je breed uitdraagt. Nee ik ben er niet op uit om angst te zaaien, angst heeft nog nooit tot veel goeds geleidt. Ik wil dat mensen bewust worden van wat ze aan het doen zijn en niet klakkeloos dan deze en dan die persoon of instantie op hun woord geloven. Ik wil dat mensen vanuit een positieve instelling nadenken over wat ze aan het doen zijn en zich gaan afvragen hoe het op een andere wijze kan, die bijdraagt tot heil en welzijn van hen zelf, van anderen, natuurlijk van mij en het hele Universum.
Laat de mensen in herinnering nemen en uitvoeren: Vraag en het wordt u gegeven.
Dus lief mens die dit onder ogen komt: vraag vanuit een positieve instelling en begin er vandaag nog mee. O ja, en elk mens is mij even dierbaar want in feite zijn jullie allemaal gelijk zoals elke paardenbloem gelijk is en toch verschillend aan de ander en zelfs de grootste boom ooit op dezelfde manier is ontstaan als om het even welk dier op mij, Moeder Aarde, leeft. Dus stop met het schofferen van anderen omdat ze je jouw donkerste kant misschien laten zien, kijk liever naar wat jullie met elkaar gemeen hebben en wat je van elkaar kunt leren. Ga hiermee aan de slag is mijn verzoek aan de mensen nu.