Luisterkind afstemmingen

Door contact te maken met de energie van de persoon waarvoor de afstemming is aangevraagd kunnen oorzaken van klachten en problemen worden achterhaald.
Door de inzichten die hierbij naar voren komen kan er verandering plaatsvinden.
Afstemmingen zijn geschikt voor iedereen die wil vertellen vanuit zielsniveau.
Ook wanneer iemand niet of onvoldoende kan communiceren door een ziekte of verstandelijke beperking bijvoorbeeld Alzheimer of een herseninfarct.

reikende_handen

Ik maak contact met de cliënt en geef het verhaal van wat er aan de hand is en de inzichten die daaruit voortvloeien door. Er is geen vastgelegd plan hoe er gewerkt wordt. Elke afstemming wordt gedaan vanuit een blanco startpunt. Er komt wat er komt en daar gaan we mee verder. Er mogen vooraf wel vragen gesteld worden, maar het is aan de persoon waar op is afgestemd of deze beantwoord worden. In de afstemming wordt zo nodig ook gekeken naar stukken uit het verleden, vorige levens en entiteiten en gidsen. Indien dit tijdens de afstemming gewenst wordt, kan het zijn dat er een healing plaatsvindt.

De inzichten kunnen bijdragen in de keuzes die men maakt voor een behandeling en voor het opstellen van een behandelplan/zorgleefplan. Hierdoor kan de kwaliteit van het leven worden vergroot en komt de eigen regie weer dichter bij de cliënt. Die kan weer aangeven hoe hij/zij wil leven, wat er als belangrijk en zinvol wordt ervaren en wie de ondersteuning kan geven.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt, maar keuzes vanuit het hart gemaakt zijn wel de beste keuzes die men kan maken. Sommige problemen kunnen direct oplossen. Andere vergen veranderingen of aanpassingen.

Een afstemming vervangt nooit het medisch advies van een arts en ook geen reguliere behandeling. Het is een extra handreiking voor optimale zorg en welzijn.

Onlangs hebben tientallen Luisterkindwerkers afgestemd op de Aarde.
Lees hier mijn Luisterkindafstemming: Afstemming op moeder Aarde

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon

  Onderwerp

  Uw bericht

  captcha

    Privacyverklaring